Úvod

Vítejte na faře v Hněvčevsi

Fara v Hněvčevsi, kterou jsme nedávno zrekonstruovali, je ideálním místem nejen pro ubytování, ale nabízí i dobré podmínky pro konference, semináře, školení, kurzy, workshopy, přednášky, prezentace a další akce podobného druhu. Uspořádat u nás můžete například i svatební oslavu, oslavu životního jubilea a podobně.

Hněvčeves se nachází v Královéhradeckém kraji, mezi městy Hradec Králové a Hořice – pouhých sedmnáct kilometrů (10 minut jízdy autem) od Hradce Králové. Pokud si u nás chcete užít klid a pohodu v rámci rodinné dovolené či pokud máte zájem o pronájmy na různé akce, věříme, že u nás budete jistě spokojeni.

Objekt fary je vybaven dobovým mobiliářem, který pochází z dob, jimiž fara prošla – na faře tedy můžete vidět originální exempláře jak z dob pozdního baroka, tak i z epoch klasicismu, empíru a biedermeieru. Těmto obdobím odpovídá nábytek i doplňky.

Nabízíme komplexní servis. Na školení, prezentace a další akce u nás můžete využívat veškeré potřebné vybavení – dataprojektor, promítací plátno, ozvučení a samozřejmostí je možnost připojení k internetu. Zajišťujeme také cateringové služby.

Podzim na faře

V současné době připravujeme besedy a přednášky na podzimní období.

Koncert v Hněvčevsi

Kostel Sv. Jiři v Hněvčevsi

28. září v 19.30 hod.

Koncert Vaňhalova kvarteta se sólistou na kontrabas Františkem Machačem v rámci Festivalu hudby Jana Křtitele Vaňhala.

Festival se koná u příležitosti 200. výročí úmrtí tohoto

hudebního skladatele a jednotlivé koncerty se dále uskuteční

v Hradci Králové, v Opočně a v Nechanicích ve dnech od 25.

září do 29. září 2013. Důvodem umístění jednoho z koncertů

do Hněvčevsi je pobyt Vaňhala v této obci v letech

1759 - 1761, kdy zde působil na farní škole.

Během večera zazní skladby Vaňhala a Haydna.

 

Vaňhalovo kvarteto

Dalibor Hlava - housle; Jiří Kuchválek - housle; Jaromír

Křováček - viola; Jan Vondráček - violoncello

František Machač - kontrabas

 

Program koncertu

J. K. Vaňhal - smyčcový kvartet op. 11 č.1 G dur

Allegro moderato, Adagio, Allegro

J. K. Vaňhal - koncert pro kontrabas D dur

Allegro moderato, Adagio, Finale Allegro

kontrabas sólo F. Machač

J. Haydn - smyčcový kvartet op. 33 č. 3 C dur „ Ptačí “

Allegro moderato, Scherzo Allegretto, Adagio, Rondo, Presto

Sběratel a nakladatel Patrik Šimon opět zavítá na faru

Pátek 7. 6. 2013 od 18.00 hod. - soukromý sběratel a nakladatel Patrik Šimon: Představení publikací související s aktuálními výstavami. Nekonečné perspektivy s více než 350 reprodukcemi mapují umění krajinářské veduty 19. století a Osvobozování sentimentu se zabývá salonním uměním první poloviny 19. století v prostředí rychle se měnících proudů biedermeieru, romantismu a klasicismu ve středoevropském uměleckém kontextu. Tradičním  překvapením bude shlédnutí originálního díla úzce spjatého s prezentovanými knihami, které sběratel v osobitém výkladu předvede zájemcům in situ.

První květnová přednáška

Pátek 3.5.2013 od 18.00 hod. - Bc. Tomáš Navrátil: Aristokratická veselí na obrazech zámku Hrádek u Nechanic  Slavnosti, divadla a všeobecná veselí v podobě velkolepých hostin, tanečních bálů a banketů byly vždy nedílnou součástí života na šlechtickém dvoře. Prostřednictvím obrazů z harrachovského zámku Hrádek u Nechanic se podíváme, jakým způsobem se aristokracie v 16. – 18. století bavila. Celá řada významných děl nás přenese do blízkosti arcivévody Matyáše a jeho společnosti v lázních Schwalbach, na svatební hostinu Sigmunda z Dietrichsteina a Barbary z Rottalu nebo na dvůr císaře Leopolda I. a jeho slavná baletní představení.  

Listopadové přednášky a besedy

1) Pátek 16. listopadu od 18.00 přednáška spojená s hudebními ukázkami doc. PhDr. Stanislava Bohadla, CSc. na téma: Šporkovské čarodějnické písně. 2) Pátek 30. listopadu od 18.00 přednáška PhDr. Jiřího Němečka: Novohradecké kostely (sv. Antonína a sv. Jana Křtitele), jejich stavitelé a umělci. Vstup zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné provést rezervaci míst na tento email nebo na telefonu 602 240 909.

Červnové přednášky a besedy na faře v Hněvčevsi.

1) Čtvrtek 21. června od 18.00 beseda s Mgr. Jaroslavem Čapkem na téma: „O co opravdu šlo a jde v causách šlechtických nároků na vracení majetku“. 2) Sobota 30. června od 18.00 přednáška PhDr. Ondřeje Tikovského, Ph.D.: Dva pohledy do mikrosvěta drobné šlechty a měšťanstva z Královéhradecka na příkladu dvou příslušníků rodu Vostárků z Vacetína.
  • Album amicorum Nikodéma Vostárka z Vacetina vydané v Hradci Králové r. 1620
  • Svědectví hněvčeveského faráře Mikuláše Vostárka z Vacetína o šlechtické při v Dohalicích (Dobrzenský x Schaffgotsch)
Vstup zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné provést rezervaci míst na tento email nebo na telefonu 602 240 909.

Posluchači aplaudovali vynikajícímu výkonu souboru Compagnia Denzio

V pondělí 26. března 2012 se na faře uskutečnila očekávaná světová předpremiéra nejstarší východočeské italské barokní kantáty v nastudování posluchačů a absolventů hudební katedry Univerzity Hradec Králové pod vedením "vivaldiologa" a specialisty na italskou barokní operu Ondřeje Macka. Posluchači, kteří se sjeli z celé republiky, byli nadšeni skvělým výkonem souboru.

Přednáška a beseda o královéhradeckých sběratelích

V pátek 25. května od 18.00 proběhne na faře přednáška a beseda se sběratelem a znalcem umění MUDr. Jiřím Kačerem. Tématem budou královéhradečtí sběratelé umění do roku 1945. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné provést rezervaci míst na telefonu 602 240 909.

Koncert na faře

V pondělí 26. března 2012 se od 19.00 uskuteční světová předpremiéra nejstarší východočeské italské kantáty od Antonia Draghi: L´Oblighi dell´Universo. Vstupné 100 Kč. Antonio Draghi: L´Oblighi dell´Universo (Závazky Všehomíra) Jedná se o nejstarší východočeskou italskou kantátu-operu vytvořenou pro císaře Leopolda I. během jeho útěku před morem z Prahy do Pardubic a oslavy jeho narozenin na pardubickém zámku 9. června 1680. Tedy nejvýznamnější italský operní projekt před příjezdem Peruzzi-Denziovy společnosti z Benátek do Kuksu v roce 1724. V kantátě s recitativy, áriemi, duety a ansámbly vystupují alegorické postavy Rok 1680, Den 9. červen, Svět, Radost, Výročí, Závazek, Paměť a Naděje. Maestro di musica Ondřej Macek, kapelník krumlovského barokního ensemblu Hofmusici, připravuje tento unikátní hudební titul s Kabinetem barokních studií hradecké hudební katedry a festivalem Theatrum Kuks od února letošního roku.

Do kalendáře přibudou další akce

V prvním pololetí 2012 plánujeme vedle již potvrzených akcí (viz. níže) tyto besedy a přednášky: v květnu besedu s MUDr. Jiřím Kačerem o královéhradeckých sběratelích umění, na červen  přednášku  PhDr. Ondřeje Tikovského, Ph.D. na téma šlechtické rodiny Vostárků z Vacetína, jejíž příslušník Mikuláš Vostárek z Vacetína byl farářem v Hněvčevsi v 17. století.

Dubnová přednáška bude na faře patřit hraběti Sporckovi

František Antonín Sporck (1662 - 1738) bude hlavním tématem přednášky slečny Moniky Benčové, pracovnice Národní galerie Praha.  V pátek 27. 4. se od 18.00 na faře uskuteční její přednáška o portrétech zmíněného F. A. Sporcka. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné provést rezervaci míst na telefonu 602 240 909.

Také v roce 2011 navštívilo faru několik hostů ze zahraničí

V roce 2011 byly zahraniční návštěvy fary z Evropy, ale i ze zámoří. Hosté z Itálie, Švýcarska, Slovenska a Austrálie ocenili zachovanou památku českého baroka.

Na svatého Štěpána zněly farou tóny barokní hudby i klasických koled

Pro pozvané rodiny s dětmi zahrál 26.12. na faře barokní soubor s uměleckým vedoucím Martinem Weissem. V první části  zazněla díla Kridela a Vivaldiho, v druhé části se k souboru přidaly přítomné děti a všichni společně zahráli a zazpívali vánoční a svatoštěpánské koledy.

V březnu se bude besedovat o sběratelství

V sobotu 3. března 2012 zavítá na faru  známý sběratel umění pan Patrik Šimon. Při této příležistosti se uskuteční beseda o sbírání, sbírkách a sběratelích.  Jako překvapení by měl být vystaven některý z významných obrazů 19. století ze sbírky Patrika Šimona. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné provést rezervaci míst na telefonu 602 240 909.

Zbigniew Czendlik přijede na besedu

V neděli 5. února 2012 se na faře uskuteční beseda s římskokatolickým farářem z Lanškrouna Zbigniewem Czendlikem. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné provést rezervaci míst na telefonu 602 240 909.

Společnosti ochránců památek ve východních Čechách na faře

V úterý 4. října 2011 se v Hněvčevsi sešel výbor Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Po prohlídce kostela se členové výboru přesunuli na faru, kde se mimo své jednání seznámili i s objektem a jeho obnovou.

Pavel Šporcl nakonec i zahrál

V neděli 18. září se uskutečnila na faře avizovaná beseda s houslovým virtuózem Pavlem Šporclem. Po vyčerpávajícím přesunu z koncertu v Neratově  dorazil Pavel Šporcl s malým zpožděním, které bylo vyplněno zajímavým povídáním moderátora besedy pana ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřího Kánského. Po besedě si Pavel Šporcl připravil pro diváky překvapení a zahrál skladbu J. S. Bacha.

Setkání pořadatelů festivalu Jana Křtitele Vaňhala

13. září se na faře uskutečnilo setkání zástupců Společnosti Jana Křtitele Vaňhala, představitelů Opočna, Nechanic a Hněvčevse spolu s hudebním dramaturgem Markem Hrubeckým z Filharmonie Hradec Králové u příležitosti přípravy Festivalu J. K. Vaňhala v září 2013.

Beseda s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem

V neděli 18. září od 19. hodin proběhne na faře beseda s vynikajícím českým houslistou Pavlem Šporclem. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné provést rezervaci míst na telefonu 602240909.

Honba za pokladem letos poprvé i na faře

5. července se v Hněvčevsi uskutečnila tradiční honba za pokladem pro malé i velké. Součástí byla nově i prohlídka fary.  Fara byla zpřístupněna pro všechny zájemce a navštívilo ji asi 70 návštěvníků.  Další prohlídkový den bude následovat 6. července opět od 15.00 do 18.00 hodin.