Historie

FARA HNĚVČEVES – PAMÁTKOVĚ CENNÁ BAROKNÍ STAVBA

Naše fara je památkově chráněnou cennou barokní stavbou, jejíž historie sahá až do roku 1767. Z historických pramenů je zřejmé, že stavba fary byla povolena o dva roky dříve, tedy v roce 1765. Původně měla jednopatrová kamenná fara šindelovou střechu.

Faru nechal postavit vlastník cerekvického panství Filip Jiří Brown. V majetku Brownů panství Cerekvice s vsí Hněvčeves bylo do roku 1816. Po smrti Filipa Jiřího Browna a po smrti jeho pozůstalé ženy majetek přešel na jejího synovce, jímž byl hrabě Vincenc von Sztaray. Ten ho v roce 1822 prodal.

Novým vlastníkem panství se stal hrabě Jan Kolowrat – Krakovský, který majetek prodal v roce 1832 Franzi Xaveru Girtleru rytíři Kleebornovi.

V budově fary, která ve své minulosti prošla několika rekonstrukcemi, bydlela řada duchovních. Mezi nejvýznamnější patřil Josef Antonín Janiš, který byl vynikajícím průkopníkem vědeckého včelaření. Objevil partenogenezi u včel (samobřezost – vývoj jedince a neoplozeného vajíčka), napsal několik pojednání o chovu včel ( O učinlivé spravování včel, Nová včelní kniha) a o pěstování lnu. Za své odborné znalosti byl roku 1795 jmenován dopisujícím členem Hospodářsko-vlastenecké společnosti v Praze. Poslední komplexní rozsáhlá rekonstrukce skončila v roce 2009, čímž došlo k záchraně památkově chráněné historické barokní stavby. Současným nájemcem fary je občanské sdružení „Hradec Králové 777 let“.

V roce 2011 převzali zástupci stavební firmy Metrostav a investora Občanského sdružení „HK 777 let“ z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France čestné uznání Stavba roku Královéhradeckého kraje 2010 za projekt. „Stavební úpravy fary čp. 1 v obci Hněvčeves“.